top of page
Reglement inwendige orde | Krijgskunstschool Mushin W-P
 • Het reglement is van toepassing op ieder actief lid van de krijgskunstschool Wortegem-Petegem  (MUSHIN Wortegem-Petegem en Ninjutsu). Het reglement werd opgesteld om een goede werking van de club te garanderen en een aangename sfeer te creëren binnen de club. Waar voor de karate de JKA-waarden centraal staan en voor ninjutsu deze van Bujinkan.

 • Ieder lid van KKS MUSHIN Wortegem-Petegem verklaart zich akkoord met dit reglement van inwendige orde door zijn aansluiting en wordt geacht het te kennen.  Iedereen kan deze steeds consulteren op de website van de club.

 • Dit reglement mag enkel gewijzigd worden door het bestuur van MUSHIN Wortegem-Petegem. Iedere wijziging wordt aan de leden kenbaar gemaakt via dezelfde modaliteiten als hierboven beschreven. De clubnaam, het logo, de website en zijn inhoud zijn beschermd door ‘copyright’.

 
1. Verantwoordelijkheid
 • Door de club werden officiële lesgevers aangesteld. Bij aanvang van de les nemen zij de verantwoordelijkheid en autoriteit op zich en worden aangesproken met Sensei (karate) of shidoshi (ninjutsu)

 • De lesgevers kunnen mede-lesgevers aanduiden.

 • Bij afwezigheid van alle officiële lesgevers wordt door het bestuur een lesgever en/of mede-lesgever aangesteld.

 • De club heeft een identiteit van familieclub, toegankelijk voor iedereen.

 • leden <18 jaar worden door de ouders of door een meerderjarige gebracht en afgehaald aan de Dojo

 • leden <18 jaar zijn de ouders of voogd verantwoordelijk voor, tijdens en na de training. 

 • KKS Wortegem-Petegem’ noch haar bestuur kan op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden bij niet-naleving van het reglement inwendige orde.

 • De club heeft het recht een document van goed gedrag en zeden op te vragen.

 • Voor nieuwe leden zijn er maximum drie gratis lessen voorzien, daarna moet er ingeschreven worden om verder de lessen te kunnen volgen. Na betaling kunnen de leden geen aanspraak meer maken op terugbetaling van het lidgeld, vergunning en verzekering.

2. Etiquette

Alle clubleden behandelen eender wie zowel binnen als buiten dojo met het nodige respect. Hierdoor ontslaan ze elke lesgever van elke verantwoordelijkheid omtrent hun acties die oneerbiedig zijn. De leden zullen steeds de vijf hoofdwaarden indachtig zijn en ernaar handelen binnen de dojo én daarbuiten. Deze vijf hoofdwaarden zijn:  nederigheid | eerlijkheid | moed | zelfcontrole | hoffelijkheid.

3. Groeten
 • Bij het betreden en verlaten van de dojo wordt steeds staande gegroet uit respect voor de ruimte waarin men mag trainen en de aanwezigen. De staande groet wordt gebracht zonder sporttas, boekentas, handtas…op de rug of in de handen.

 • Aan het begin en einde van de les wordt de geknielde groet (seiza-houding) uitgevoerd . Vaak gebeurt voor het groeten een korte meditatie ‘mokuso’- waarbij getracht wordt de geest leeg te maken.

 • Iemand die de training te laat aanvat groet de lesgever met de geknielde groet en pompt tien keer.

 • Twee beoefenaars groeten elkaar bij het begin en einde van een oefening.

 • Iemand die de training vroegtijdig verlaat verwittigt de sensei, groet de groep en de lesgever (staande groet).

 

4. Training
 • Kinderen moeten voor de training naar het toilet gaan.

 • Wanneer men niet oefent (tijdens uitleg of rust) neemt men een correcte houding aan, zittend of staand, zonder ergens tegenaan te leunen.

 • Wees hoffelijk en heb respect voor anderen tijdens de training. Dit geldt tevens voor en na een training zowel binnen als buiten dojo.

 • Iedereen probeert op tijd te zijn om de les aan te vatten zodat men de les niet dient te storen. De laatkomer vat de les aan na toestemming van de lesgever en het groeten van de sensei. De laatkomer zal zichzelf een opwarming geven alvorens de training mee aan te vatten om kwetsuren te voorkomen.

 • Het verlaten van de les wordt beperkt tot een minimum en enkel na toestemming van de lesgever.

 • leden die karate en daarna ninjutsu beoefenen sluiten na het omkleden en het groeten aan bij de groep van ninjutsu (zaterdag). Hier dient men niet te pompen, want wordt niet aanzien al te laat aanwezig.

5. Lichamelijk contact

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen:

 • contact | het raken van de tegenstander met een gecontroleerde techniek en

 • impact  | het gevolg van het raken van de tegenstander met een ongecontroleerde techniek.

 • Opzettelijk contact met impact (wat kan leiden tot ernstige verwondingen) wordt niet getolereerd en leidt tot schorsing of zelfs uitsluiting uit de club.

 • Een lid dat om welke reden ook geschorst of uitgesloten wordt kan géén aanspraak maken op terugbetaling van de vergunning of lidgeld.

 • Iedere schorsing/uitsluiting wordt kenbaar gemaakt aan de federatie en/of stijlgroep (VKF, JKA Vlaanderen, Bujinkan Belgium).

6. Relatie lesgever – leerling
 • Opmerkingen of richtlijnen van de lesgever kunnen beantwoord worden met een groet en/of de groet “Oss” (karate) of "Hai" (ninjutsu) (aanvaarding/instemming wordt hierbij benadrukt).

 • Leerlingen die zich onttrekken van het rechtstreeks toezicht van de lesgever (vb. door het verlaten van de dojo) ontslaan hierdoor de lesgever van elke verantwoordelijkheid omtrent hun acties.

 • Inmenging in de les wordt niet aanvaard, respect voor elkaar is een hoeksteen van de club

 • Indien lagere gordels opdracht krijgen les te geven, schikken de hogere gordels zich naar hun richtlijnen.

 • Wanneer men fysiek niet in orde is, verwittigt men de lesgever.

 • Respect voor elkaar is een hoeksteen van de club.

 

7. Hygiëne
 • Voeten en handen zijn proper.

 • Nagels van voeten en handen zijn kort geknipt om kwetsuren te voorkomen.

 • Eten of roken in de dojo is niet toegelaten.

 • Drinken van water is enkel toegestaan mits akkoord van de lesgever.

 • Verwondingen worden onmiddellijk verzorgd om besmetting en bevuiling te voorkomen.

 • Haren moeten net zijn en niet hinderen tijdens de les.

8. Kledij
 • Een karateka traint blootvoets - wegens medische redenen kan hier een uitzondering gemaakt worden - binnen de ninjutsu mag er ook met binnen tabi's getraind worden

 • De trainingen worden gevolgd in witte karate-gi / zwarte ninjutsu-gi en gordel met uitzondering van de initiatielessen

 • De kledij waarmee men traint is fris en proper  (de karate-gi is conform de richtlijnen van JKA Belgium - vb. enkel een badge van de club of JKA mag).

 • De dojo wordt in correcte klederdracht betreden en verlaten.

 • De JKA-graad wordt kenbaar gemaakt door de gordel / De Bujinkan Ninjutsu wordt de graad gekenmerkt door een gordel in combinatie met een badge en sterren

 • Omkleden gebeurt in de daartoe voorziene kleedkamers. Uit voorzorg wordt aangeraden de kledingstukken mee te nemen naar de dojo.

 

9. veiligheid
 • Er worden geen juwelen of scherpe voorwerpen gedragen alsook onnodige ornamenten (polsbandjes, haarclips, piercing, enz. …).

 • Dragen van een bril kan bij bepaalde vormen van kumite indien mogelijk best vermeden worden (zo niet - anders draagt men best een sportbril).

 • Een kruisbeschermer is ten sterkste aangeraden voor de heren.

 • Borstbescherming is ten sterkste aangeraden voor dames.

 • Bij vrij gevecht worden er beschermende handschoenen gedragen – tenzij anders vermeld.

 • Het dragen van een mondstuk bij vrij gevecht is ten sterkste aangeraden (competitie karate - verplicht wit of transparant - binnen de club is kleur minder van belang).

 • Het is aangeraden ingeënt te zijn tegen tetanus (bij open blaar aan voet  gevaar voor besmetting).

 

10. Orde en netheid
 • De kleedkamers en de dojo worden steeds proper achtergelaten.

 • De sporttassen worden netjes geplaatst in de dojo op de daartoe voorziene plaats.

 • De eventuele plaatsen voor bezoekers dienen vrijgehouden te worden.

11. Competitie / training (op verplaatsing)
 • Leden die mee willen doen aan lessen, stages of andere activiteiten zullen zorg dragen voor het materiaal van de club die hen eventueel ter beschikking wordt gesteld. Bij verlies of beschadiging wordt het materiaal vergoed door diegene die verantwoordelijk was

 • Leden zijn verplicht om het nodige persoonlijk materiaal aan te schaffen  om de competitie / trainingen (op verplaatsing) te kunnen volgen.

 • Ook op verplaatsing dient het clublid te handelen naar de waarden van de club.

 

12. Trainingsuren

            

Maandag  | Ninjutsu - 19u tot 21u     

Vrijdag |  Karate - 18u30 tot 20u 

Vrijdag |  Karate - 20u tot 21u (gevorderden of op uitnodiging)

Zaterdag |  Ninjutsu -  10u30 tot 12u 

 

13. Locatie

 

Spothal ‘De Ruffel’ 

Nellenkensweg 1   (via Lindestraat)

9790 Wortegem-Petegem.

bottom of page