top of page

Tōjutsu | kunst van het zwaard

Een brede waaier van zwaardtechnieken passeren de revue. Tōjutsu  beperkt zich dus niet tot het Japanse rechte zwaard (kenjutsu),  maar benadert diverse types qua vorm en lengte.

De kunst van het zwaard trekken en het effectieve gebruik van het volledige zwaard komen aan bod.

 

Binnen de ninjutsu worden zoveel mogelijk aspecten aangereikt. Dit kan omdat het om een krijgskunst en niet om een sportieve benadering gaat.  De laatste moet zich aan conventies houden om  competitie mogelijk te maken.

bottom of page